Kompetentny lider

Autor: admin | 15 kwietnia 2014

Pragniesz doskonalić umiejętności przywódcze. Podręcznik Competent Leadership (Kompetentny Lider) przychodzi z pomocą i przygotowuje 10 zadań dla początkującego lidera. Pełniąc odpowiednie funkcje w klubie Toastmasters pracujesz nad:

  1. Słuchaniem i przywództwem
  2. Umiejętnością krytycznego myślenia
  3. Umiejętnością dawania oceny zwrotnej
  4. Zarządzaniem czasem
  5. Planowaniem i wdrażaniem
  6. Organizowaniem i delegowaniem zadań
  7. Rozwojem innych umiejętności
  8. Umiejętnością motywowania zespołu
  9. Mentoringiem, doradzaniem
  10. Umiejętnością budowania zespołu

Zdobędziesz te umiejętności przy realizacji 10 dużych projektów, na które składają się pełnione funkcje oraz projekty realizowane na rzecz Toastmasters poza spotkaniami. Po przejściu tej ścieżki, wręczymy Ci certyfikat  Kompetentnego Lidera. Od tego momentu masz możliwość pełnienia kolejnych funkcji, zgodnych z własnymi zainteresowaniami, realizując kolejne podręczniki, np. Przywództwo poza klubem.

Powodzenia!