Misja, wizja i wartości

Autor: admin | 15 kwietnia 2014

Misja

Podstawową misją organizacji Toastmasters International jest pomoc w doskonaleniu umiejętności  publicznego przemawiania, efektywnego słuchania, oraz umiejętności liderskich. Umiejętności te odgrywają bardzo istotną rolę w procesie samorozwoju, zwiększają nasz potencjał intelektualny, przyczyniają się do efektywniejszej komunikacji z innymi, a także motywują do dokonywania pozytywnych zmian w naszym życiu, zarówno prywatnym jak i zawodowym. Poprzez czynne uczestnictwo i sprawowanie funkcji na  spotkaniach klubu Toastmasters uczymy wyrażania konstruktywnej krytyki, udzielania informacji zwrotnej, zarządzania czasem, panowania nad stresem podczas wystąpień publicznych, modulowania głosem tak, aby był on przyjemny dla odbiorcy, a także mowy niewerbalnej.

Stając się członkiem klubu Toastmasters i aktywnie uczestnicząc w spotkaniach klubowych:

  1. Nauczysz się jak komunikować się w sposób efektywny
  2. Dowiesz się jak stać się lepszym słuchaczem
  3. Udoskonalisz swoje umiejętności prezentacji
  4. Zwiększysz swój potencjał przywódczy
  5. Zbudujesz umiejętność  motywowania  i perswazji
  6. Zwiększysz pewność siebie
  7. Staniesz się otwarty na nowe kontakty i wyzwania
  8. Staniesz się bardziej skuteczny w swojej karierze
  9. Poznasz wiele ciekawych osób

Wizja i wartości

Realizując swój cel, Toastmasters International rozwija na całym świecie sieć klubów. Tym samym umożliwia coraz większej ilości  osób korzystanie z unikalnych programów edukacyjnych. Bardzo istotną kwestią jest zapewnienie wzajemnego wsparcia oraz tworzenie przyjaznej, radosnej atmosfery na klubowych spotkaniach, a także w innych relacjach. Sprzyja to doskonaleniu swoich umiejętności komunikacyjnych, pomaga rozwinąć umiejętności bycia liderem, a także nabrania odwagi do dokonywania zmian.
W organizacji Toastmasters podstawowymi wartościami są: uczciwość, równość i szacunek (każdy członek ma takie same prawa) oraz zaangażowanie w rozwój klubu.